Månadsmöte i maj – Bejokens lunchrum

Vid vårt månadsmöte i maj förevisade SM7JKW/Greger SSA:s avstörningslåda. Sittande med ryggen mot kameran från vänster, SM7DLK, SM7AWQ, SM7BCX. Sittande med ansiktet mot kameran från vänster, SM7NYN, SM7EGM och SM7LBC och SM7VZX. Greger tackades efter genomgången med en varm applåd! Månadsmöte på Bejoken onsdagen den 11/5 2022. Närvarande: SM7AWQ, SM7BCX, SM7DLK, SM7EGM, SM7GIB, SM7JKW, SM7LBC, SM7NYN, SM7VCF. Mats -7GIB hälsade

Read more

Månadsmöte i mars – Bejokens lunchrum

SSRA Månadsmöte 9 Mars 2022 Deltagare: SM7GIB,SM7BCX,SM7DLK,SM7EGM Den 9 Mars återupptogs dom fysiska månadsmötena i Bejokens Lunchrum Äntligen var det dags att återuppta dom fysiska månadsmötena. Deltagare antalet förväntades bli stort efter lång tid av endast Digitala möten. Tyvärr så var det inte så många medlemmar som dök upp till kvällens möte! ________ Ordförande SM7GIB hälsade deltagarna välkomna till kvällens

Read more

Möte i februari – årsmöte med föreläsning

SSRA medlemsmöte i februari – via Google Meet Årsmöte i Sydvästra Skånes Radioamatörer den 9:e Februari 2022 på Videolänk.   Val av ordförande för mötet. SM7GIB Mats Olofsson vald. Val av sekreterare för mötet. SM7DTT Sven Jacobson vald. Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll. SM7BCX Yngve Persson och SM7DLK Göran Carlsson valda. Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande. Mötet

Read more

Månadsmöte i januari via Google Meet

Månadsmöte 2022-01-12 1/ Mats öppnar kvällens video möte hälsar alla välkomna och förklarar att för allas säkerhet träffas vi på Google Meet tills vidare. 2/ Mats informerade om att nästa möte i Februari blir årsmötet och varje styrelse funktionär delade med sig av den information han hade att delge medlemmarna. 3/ Stafettpinnen gick runt till samtliga som berättade lite om

Read more

Månadsmöte i december – Bejokens lunchrum

Månandsmöte i december – julbord         Foto: SM7DLK/Göran – Copyright   Onsdagen den 8 december var det SSRA:s sista möte för året 2021. Denna råkalla decemberkväll kunde vi glädjande ha ett fysiskt möte i vårt vanliga mötesrum, Bejokens lunchrum. Vi höll sedavanligt avstånd enligt FHM:s rekommendationer och de vaccinerade 9 medlemmar som deltog var SM7AQW, SM7BCX, SA7BGN,

Read more
1 2 3 4 5 10