Månadsmöte i november

   Månadsmöte i november, Bejokens lunchrum.     Ordföranden, Mats, GIB hälsade de närvarande välkomna till årets näst sista möte. Greger, JKW, meddelar att hemsidan är igång och man kommer in på denna via WWW.SK7DX.SE. Arbetet fortsätter planenligt med hemsidan Joakim, SA7BGN, efterlyste idéer angående nästa möte, som alltså är ”julmötet”. Efter lite prat, kom man fram till att föreningen bjuder

Read more
1 8 9 10