Månadsmöte i maj – Bejokens lunchrum

Vid vårt månadsmöte i maj förevisade SM7JKW/Greger SSA:s avstörningslåda. Sittande med ryggen mot kameran från vänster, SM7DLK, SM7AWQ, SM7BCX. Sittande med ansiktet mot kameran från vänster, SM7NYN, SM7EGM och SM7LBC och SM7VZX. Greger tackades efter genomgången med en varm applåd!

Månadsmöte på Bejoken onsdagen den 11/5 2022.

Närvarande: SM7AWQ, SM7BCX, SM7DLK, SM7EGM, SM7GIB, SM7JKW, SM7LBC, SM7NYN, SM7VCF.

  1. Mats -7GIB hälsade alla närvarande välkomna

  2. Johan –VCF uppdaterade oss om klubbens ekonomi.

  3. Christer –AWQ delade ut QSL-kort. Av storleken på varje bunt avslöjas vem som är mest aktiv.

  4. Mats –GIB informerade om det kommande DX-mötet i Jönköping den 2-4 september -22. https://dxmatch.sk7ax.se/nyheter. Flera av mötesdeltagarna i kvällens möte ansåg att det hade varit trevligt om DX-Match kunde sändas digitalt, mot en mindre avgift naturligtvis.

  5. Planeringen av DX-peditionen till Bouvet är i full gång. Frågan om klubben ska sponsra kom upp och ett förslag var 1000:-.

  6. På ett kommande klubbmöte kommer Yngve –BCX att berätta om sitt nya PA för HF.

  7. Greger-JKW, SSA`s utsände i avstörningsfrågor, visade den ”avstörningslåda” som finns tillgänglig för behövande. Någon större användning har historiskt inte förekommit. Hur man nu ska tolka detta.

  8. Övriga föreslagna kommande programpunkter. Remote-körning Jörgen –JMA. Uppföljning FT-8 . Tips o trix.WSJT-X, WSJT-Z, MSHV.

  9. Aftonen avslutades med medhavd förtäring.  

Mötet tackade Greger för genomgången av avstörningsväskan med en varm applåd!

Vid pennan denna kväll Göran SM7DLK

Lämna ett svar