Extramöte i juni med Jay NE2Q

Från vänster: SM7DLK, SM7DTT, SM7BCX, NE2Q, SM7EGM, SA7LAK och SA7TOR Förra söndag eftermiddag hade vi ett mycket trevligt extra möte på Bejoken med vår vän Jay NE2Q som bor norr om NY. Jay berättade om sina försök och vidareutveckling med sin OCFD antenn som han hade på sin vintersemester i Florida och den hade fungerat

Månadsmöte i juni – Bejokens lunchrum

Månadsmöte i juni – Bejokens lunchrum, SA7JMA/Jörgen berättar om sin resa till att starta att köra remot       Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi började med lite rundsnack och vi presenterade oss alla för Jörgen sedan halkade vi in på lite gamla galna radio minnen som fick alla att dra på

Månadsmöte i maj – Bejokens lunchrum

Vid vårt månadsmöte i maj förevisade SM7JKW/Greger SSA:s avstörningslåda. Sittande med ryggen mot kameran från vänster, SM7DLK, SM7AWQ, SM7BCX. Sittande med ansiktet mot kameran från vänster, SM7NYN, SM7EGM och SM7LBC och SM7VZX. Greger tackades efter genomgången med en varm applåd! Månadsmöte på Bejoken onsdagen den 11/5 2022. Närvarande: SM7AWQ, SM7BCX, SM7DLK, SM7EGM, SM7GIB, SM7JKW, SM7LBC,

Månadsmöte i april – Bejokens lunchrum

Månadsmöte SSRA april 2022.   Mötet samlade sju medlemmar: SM7BCX, SM7JNT, SM7EGM, SM7EYW, SM7JKW, SM7DLK samt vår senaste medlem Jörgen SA7JMA som hälsades välkommen.   Efter en mindre livlig diskussion föll lotten denna gång på SM7DLK att föra pennan.   Del blev en blandad diskussion om vad som händer på banden. FT8 kom naturligtvis på

Månadsmöte i mars – Bejokens lunchrum

SSRA Månadsmöte 9 Mars 2022 Deltagare: SM7GIB,SM7BCX,SM7DLK,SM7EGM Den 9 Mars återupptogs dom fysiska månadsmötena i Bejokens Lunchrum Äntligen var det dags att återuppta dom fysiska månadsmötena. Deltagare antalet förväntades bli stort efter lång tid av endast Digitala möten. Tyvärr så var det inte så många medlemmar som dök upp till kvällens möte! ________ Ordförande SM7GIB

Möte i februari – årsmöte med föreläsning

SSRA medlemsmöte i februari – via Google Meet Årsmöte i Sydvästra Skånes Radioamatörer den 9:e Februari 2022 på Videolänk.   Val av ordförande för mötet. SM7GIB Mats Olofsson vald. Val av sekreterare för mötet. SM7DTT Sven Jacobson vald. Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll. SM7BCX Yngve Persson och SM7DLK Göran Carlsson valda. Mötets

Månadsmöte i januari via Google Meet

Månadsmöte 2022-01-12 1/ Mats öppnar kvällens video möte hälsar alla välkomna och förklarar att för allas säkerhet träffas vi på Google Meet tills vidare. 2/ Mats informerade om att nästa möte i Februari blir årsmötet och varje styrelse funktionär delade med sig av den information han hade att delge medlemmarna. 3/ Stafettpinnen gick runt till

Månadsmöte i december – Bejokens lunchrum

Månandsmöte i december – julbord         Foto: SM7DLK/Göran – Copyright   Onsdagen den 8 december var det SSRA:s sista möte för året 2021. Denna råkalla decemberkväll kunde vi glädjande ha ett fysiskt möte i vårt vanliga mötesrum, Bejokens lunchrum. Vi höll sedavanligt avstånd enligt FHM:s rekommendationer och de vaccinerade 9 medlemmar som

Månadsmöte i oktober via Google Meet

Månadsmöte i oktober – via Google Meet Då fick vi en hastig ändring av onsdagens möte på grund av konferensen i Malmö då stora delar av staden var avstängd. Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna till kvällens videomöte som började med lite snack om senaste tidens olika begivenheter inom radioaktiviteten. SM7EGM som är ny