Månadsmöte i april – Bejokens lunchrum

Närvarande: SM7EGM, SA7AZP, SM7BCX, SM7DLK, SM7EYW, SM7GIB och SM7FCG.

Som vanligt startade mötet med en incheck för alla där alla mötesdeltagare fick möjligheten att berätta kort om vad som hänt på radiofronten sedan förra mötet. Ett litet axplock är besök vid radio loppisen i Eskilstuna, radioaktivitet med CW, FT8 samt SSB, jagat DX peditioner, renoverat mätinstrument, byggt växlar, tränat Morse Runner, mm.

SM7EYW tipsar om ett föredrag om Radio Syd på Malmö Stadsarkiv. Torleif hade som vanligt ordnat med kaffe och fikabröd till allas belåtenhet!

Här ser vi SM7JNT i berättartagen om mätningen med sin Mini VNA där mätningen skett på en preamp för högre frekvenser. Foto SM7GIB – Copyright

Kvällen fortsatte med SM7JNT:s fortsatta genomgång av mätningar med en mini VNA och vid detta tillfälle hade han och SM7BCX/Yngve gjort mätningar på en preamp för höga frekvenser. För att mäta preamps – förstärkare är det viktigt att känna till S – parametrarna i en förstärkare och Yngve går igenom vad de olika beteckningarna betyder, S 11, S 12, S 21 samt S 22. Han rekommenderar att de som vill veta mer, Googlar detta för att lära sig mer! Nedan finns en länk till Wikipedia som förklarar betydelsen på de olika beteckningarna.

Länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Scattering_parameters

Här ser vi alla från mötet från vänster, SM7JNT, SM7EGM, SA7AZP, SM7FCG, SM7BCX, SM7DLK och SM7EYW. Foto SM7GIB – Copyright.

Efter genomgången av mätningen tackades Henrik och Yngve med en varm applåd!

Vid pennan; SM7GIB/Mats

Lämna ett svar