Månadsmöte i september

Månadsmöte i september – Bejokens lunchrum

Närvarande: SM/SA -7VCF – GIB –LAK – EGM – DLK – JMA – BCX – NYN – DKF – DTT – TOR.

Mats hälsade alla välkomna till kvällens möte och det var kul att så många slöt upp.

Ordet gick runt till samtliga närvarande som berättade om sommarens aktiviteter på banden och nya antenner.

SM7EGM blev utsedd till nyckel person och har hand om den till lokalen.

SM7EGM Har för närvarande det nya antenninstrumentet till låns och om någon annan vill låna det så kontakta SM7DTT.

Kvällens föredrag stod Mats SM7GIB för om hur man bygger upp en amatör/contest station som är ”upp to date” för att vara

konkurrenskraftig. Mats har haft hjälp och fått goda råd av Yngve SM7BCX.

Power Point presentationen innehöll många bilder och man kan verkligen få en uppfattning om vilket enormt arbete det innebär.

 

Vid pennan: SM7DTT/Sven 

 

 

 

Lämna ett svar