Månadsmöte i januari via Google Meet

Månadsmöte 2022-01-12

1/ Mats öppnar kvällens video möte hälsar alla välkomna och förklarar att för allas säkerhet träffas vi på Google Meet tills vidare.

2/ Mats informerade om att nästa möte i Februari blir årsmötet och varje styrelse funktionär delade med sig av den information han hade att delge medlemmarna.

3/ Stafettpinnen gick runt till samtliga som berättade lite om senaste tidens aktivitet som var relaterad till hobbyn.

4/ SM7YLS Christer Svensson som blir ny medlem presenterade sig och berättade om sina radioaktiviteter.

5/ Kvällens föredrag hölls av Johan SM7VCF som beskrev problemen med Switchade Power supply och annan utrustning.

Ämnet är aktuellt med den ökade stördimman som finns runt om oss och ”Varför solpaneler, vindkraftverk och el vägar stör vår radiokommunikation”.

Föredraget i Power Point var mycket uppskattat och har skickats till samtliga medlemmar.

Om någon ej fått det så hör av dig till SM7DTT.

6/ Kvällen avslutas av Mats och medlemmarna tackar Johan och vi ses på årsmötet den 9:e Februari.

Till kvällens videomöte var 15 medlemmar med.

Vid pennan; Sven/SM7DTT

Lämna ett svar