Månadsmöte i december – Bejokens lunchrum

Månandsmöte i december – julbord

 

 

 

 

Foto: SM7DLK/Göran – Copyright

 

Onsdagen den 8 december var det SSRA:s sista möte för året 2021. Denna råkalla decemberkväll kunde vi glädjande ha ett fysiskt möte i vårt vanliga mötesrum, Bejokens lunchrum. Vi höll sedavanligt avstånd enligt FHM:s rekommendationer och de vaccinerade 9 medlemmar som deltog var SM7AQW, SM7BCX, SA7BGN, SM7DLK, SM7EGM, SM7EYW, SM7GIB, SA7LAK och SM7VCF.

Mötet inledes med en kort agenda och vår kassör SM7VCF/Johan meddelade att klubbens kassa är 13,336,70kr . Johan uppskattade att kassan var något mindre nu än vid förra årsskiftet. Vår klubb har haft oväntade utgifter för året som gått.

Christer, SM7AWQ meddelade att han inte lägre vill vara mottagare av QSL kort för hela den sydvästra regionen som SM7HPK levererat under 2020 och 2021. Ett förslag var att SSRA meddelar SM7HPK/Uno, att han endast skickar QSL-kort till vår klubb och att andra klubbar i vår närhet ordnar själva sin hanteringav QSL korten. Ett förslag var att skicka övriga kort till Peer/SM7MME som är meddlem i MARC, och bor på Stadiongatan i Malmö. Om SM7MME tog emot korten skulle det bli lättare för alla i Malmö att hämta korten hos Peer. Det togs inga beslut QSL hantering däremot finns förslaget att skicka en uppdaterad medlemsförteckning till SM7HPK/Uno så att bara QSL kort till SSRA:s medlemmar hamnar hos SM7AWQ/Christer.

Vi diskuterade även programpunkter inför våren 2022 och SA7BGN/Joakim föreslog att någon i klubben kunde berätta om RX antenner och då magnetiska loop antenner. Detta skulle kunna genomföras om några månader. Till januarimötet 2022 föreslog SM7AWQ/Christer att vi har ett webbmöte med DL7, SM7HZL/Bo som bor i Moheda. Mötet beslutade att SM7AWQ/Christer får i uppgift att kontakta SM7HZL för att föreslå om ett webbmöte där DL7 får berätta vad som är på gång i distriktet.

Mötet uppmanande alla i klubben att hitta nya medlemmar.

Enligt klubbens stadgar skall årsmöte hållas den 9 februari vilket gör att det är hög tid att förbereda årsmötet. SM7AWQ/Christer önskar att valberedningen, SM7JNT/Henrik att starta sitt arbete. Johan, SM7VCF undersöker så att protokollet skickas till Henrik så att arbetet kan påbörjas. Årsmötesprotokollet är från den 14 april 2021. Här framgår vilka som står för omval.

Efter ovanstående formalia var det äntligen dags att avnjuta kvällens julmat, som var upplagt som buffé. Maten smakade förträffligt och SM7EYW/Torleif, som ombesörjt detta fick ett stort tack av alla för en lyckad julbuffé!

Kvällen avslutades med 3 tysta minuter för årets SK SM7HLZ/Kenneth, SM7ALC/Sven och SM7GUY/Ingvar.

 

Vid pennan: SM7AWQ/Christer och SM7GIB/Mats 

Publicerat: SM7GIB/Mats

Lämna ett svar