Styrelsen

 

Ordförande    SM7GIB       Mats Olofsson 

Vice ordf.        SM7AWQ    Christer Ohm

Sekreterare    SM7DTT      Sven Jacobson

Kassör              SM7VCF       Johan Gran 

Ledamot          SA7BGN      Joakim Nordell

 

Valberedning  SM7JNT. 

 

Materialförvaltare   SM7AWQ

                               

Revisorer          SM7DLK, SM7JKW

                                        

Klubbvärdar    Vakant

 

Aktivitetsgrupp  SA7BGN och styrelsen