Månadsmöte i april – Bejokens lunchrum

Månadsmöte SSRA april 2022.

 

Mötet samlade sju medlemmar: SM7BCX, SM7JNT, SM7EGM, SM7EYW, SM7JKW, SM7DLK samt vår senaste medlem Jörgen SA7JMA som hälsades välkommen.

 

Efter en mindre livlig diskussion föll lotten denna gång på SM7DLK att föra pennan.

 

Del blev en blandad diskussion om vad som händer på banden. FT8 kom naturligtvis på tapeten och det skulle inte vara fel med uppföljning på det föredrag som Björn -7IUN hållit tidigare.

Det finns flera som är nyfikna på FT8 men som ännu inte vaknat.

 

Det rapporterades att Bockebodaträffen i Kristianstad den 18/6 är framflyttad till hösten p.g.a. ombyggnad.  Tråkigt naturligtvis, och vi hoppas detta inte kolliderar med möten i Frederikssund i OZ eller Veteranljuddagen i Hörby. Men, detta ger oss samtidigt mer tid att samla ihop fler prylar till loppisen.

 

Jörgen -7JMA kan på ett kommande möte visa hur han löst sina problem med att köra remote.

 

Jörgen informerade också om ”Telegrafiavrostningen” på 80m. Känner du dig minsta osäker läs mer på SK7RN´s hemsida.

 

Det flaggades för den kommande DX-expeditionen TX5N som blir QRV från Raivavae Island, IOTA OC – 114, Austral Islands, 15 – 29 april 2022. QRV på samtliga band 10-160m. OBS, även 60 m för oss som huserar där och behöver Austral på detta band. Mer info finner du på https://tx5n.net/. Lycka till.

 

Till stor glädje hade Ulf -EGM tagit med en rejäl kanna kaffe och Greger -JKW bjöd på wienerbröd och 150-ohmare. Det räckte och blev över…  Tack Ulf och Greger.

 

Vid pennan denna kväll.

Göran SM7DLK

Lämna ett svar