Månadsmöte i juni – Bejokens lunchrum

Månadsmöte i juni – Bejokens lunchrum, SA7JMA/Jörgen berättar om sin resa till att starta att köra remot

 

 

 

Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Vi började med lite rundsnack och vi presenterade oss alla för Jörgen sedan halkade vi in på lite gamla galna radio minnen som fick alla att dra på smilbanden.

Vår senaste medlem Jörgen SA7JMA presenterade sig själv och som kvällens föredragshållare berättade han om sin väg till amatörradion och sin fjärrstyrning till ett QRM fritt QTH.

Resultatet hos Jörgen blev bra men det är inte bara plugg and play utan mycket arbete med programmering och antennuppsättning på remote QTH.

Presentationen med PowerPoint var mycket informativ och lätt att förstå och till slut blev det en live test på 40m via internet där Mats fick visa sina CW kunskaper.

Vid 21 tiden avslutade Mats mötet och det beslutades att vi skulle han ett extra möte med Jay NE2Q när han anlänt till SM7.

Tack för ikväll och väl mött efter sommaren och tack Göran/DLK för bilden!

Kvällens deltagare. SM7GIB SA7JMA SA7LAK SA7TOR SM7BCX SM7DLK SM7AWQ SM7EGM SA7BGN SM7JNT SM7JKW SM7DTT.

 

Styrelsen önskar alla en radioaktiv sommar!

Lämna ett svar