Månadsmöte i oktober i Bejokens lunchrum

Vid månadsmötet i september hade vi ett intressant föredrag och film som Bengt SM7FCG visade från Grimeton. Som vanligt började Mats med att hälsa samtliga välkomna speciellt Lennart SA7AZP och sedan pratade vi om månadens aktiviteter och alla nya expeditioner som var igång. Göran -7DLK var som vanligt stressad igen och har förmodligen inte tid att sova den kommande månaden

Read more

Möte i september, Bejokens lunchrum

Klubben Sydvästra Skånes Radioamatörer har haft höstens första möte med mycket kul samtal om sommarens aktiviteter och möte hos Yngve.     Närvarande ikväll var  SM7BCX, – EGM, – LBC, – DAY, – GIB, – DLK, – DTT, – JKW, -VZX, SA7LAK, – JMA.              Sven, SM7DTT hade med flera stora lådor från SM7AWQ med böcker och mycket bra att ha prylar som

Read more

Månadsmöte i juni Bejokens lunchrum

På bilden ser vi Karin Tommeschat och SM7DTT – Sven som håller upp affischen från Radioteknisk utställning som genomfördes på Malmö museum. Hej alla! Till detta möte hade Sven SM7DTT med Karin som när hon var 10 år hjälpte pappa SM7HM sälja program till utställningen på Malmö museum 1949. Närvarande denna kväll var SM7DTT, SM7EGM, SM7BCX, SM7NYN, SM7DLK, SM7LBC, SM7DAY, SM7FCG,

Read more

Månadsmöte i maj, Bejokens lunchrum

Månadsmöte SSRA på Bejoken Maj 2023 Kvällens ordförande SA7BGN Joakim hälsade alla välkomna och efter sedvanligt rundsnack hade vi en tyst minut med anledning av Christer Ohm SM7AQW’s bortgång. Det beslutades också att det skulle sättas in en minnesgåva på cancerfonden enligt familjens önskemål. Kvällens gäst var SM7FCG Bengt som arbetat i sina yngre år på Grimerton som numera är

Read more

SSRA månadsmöte i Bejokens lunchrum onsdagen den 12 april 2023.

Här ser vi kvällens föreläsare SA7LAK/Anders som berättade om sin flaggstångsantenn, inspirerad av SM7ALC/Sven, idag SK. Onsdagen den 12 april var det dags för månadsmöte igen och närvarande var SM7DAY/Fred, SM7EGM/Ulf, SM7BCX/Yngve, SA7LAK/Anders, SM7DLK/Göran, SM7EYW/Torleif, SM7JKW/Greger och SM7GIB/Mats. Undertecknad hade några punkter till mötet och första punkten gällde att till hösten planera in en byggkväll för föreningens medlemmar till att

Read more

Månadsmöte i mars, Bejokens lunchrum

SSRA Månadsmöte Mars 2023.Ja då har vi haft en trevlig kväll igen med nybryggt kaffe och kanelkrans som NYNoch EYW fixade till allas belåtenhet nu när Melitta kokaren hittat hem igen.Under fikat blev det mycket samtal om 3Y0J DX expedition till Bouvet Island.Nya expeditioner som var igång och kommande till eftertraktade DX länder.Kvällens program var klubbens utflykt till Hanö juli 1994 med

Read more

Månadsmöte i februari – Bejokens lunchrum

Månadsmöte och Årsmöte den 8 februari 2023 i SSRA. Onsdagen den 8 februari avhölls årsmötet i klubben med 15 medlemmarnärvarande. SM7GIB var ordförande och SM7DTT sekreterare förårsmötet. Efter det att årsmötet avklarats blev det fettisdagsbulle som gled nermed förtjusning och glada miner. Kvällens föredrag hölls av ULF SM7EGM och belyste hans experimentoch prov av lyssningsantenner. Resultatet visade att fördelen med

Read more

Månadsmöte i december, Bejokens lunchrum

Onsdagen den 14 december samlades många medlemmar i SK7DX för att tillsammans äta ett julbord organiserat av SM7EYW/Torleif och SM7NYN/Kent. Som hjälp hade SA7TOR/Tord ordnat med att handla ål. Här ser vi från vänster SM7EYW/Torleif och SM7NYN/Kent till höger. Stort tack för insatsen med att organisera julbordet boys! Under julbordet som innehöll alla traditionella ingredienser avhandlades det många radiorelaterade frågor

Read more
1 2 3 17