Månadsmöte i maj, Bejokens lunchrum

Månadsmöte SSRA på Bejoken Maj 2023 Kvällens ordförande SA7BGN Joakim hälsade alla välkomna och efter sedvanligt rundsnack hade vi en tyst minut med anledning av Christer Ohm SM7AQW’s bortgång. Det beslutades också att det skulle sättas in en minnesgåva på cancerfonden enligt familjens önskemål. Kvällens gäst var SM7FCG Bengt som arbetat i sina yngre år på Grimerton som numera är

Read more

SSRA månadsmöte i Bejokens lunchrum onsdagen den 12 april 2023.

Här ser vi kvällens föreläsare SA7LAK/Anders som berättade om sin flaggstångsantenn, inspirerad av SM7ALC/Sven, idag SK. Onsdagen den 12 april var det dags för månadsmöte igen och närvarande var SM7DAY/Fred, SM7EGM/Ulf, SM7BCX/Yngve, SA7LAK/Anders, SM7DLK/Göran, SM7EYW/Torleif, SM7JKW/Greger och SM7GIB/Mats. Undertecknad hade några punkter till mötet och första punkten gällde att till hösten planera in en byggkväll för föreningens medlemmar till att

Read more

Månadsmöte i mars, Bejokens lunchrum

SSRA Månadsmöte Mars 2023.Ja då har vi haft en trevlig kväll igen med nybryggt kaffe och kanelkrans som NYNoch EYW fixade till allas belåtenhet nu när Melitta kokaren hittat hem igen.Under fikat blev det mycket samtal om 3Y0J DX expedition till Bouvet Island.Nya expeditioner som var igång och kommande till eftertraktade DX länder.Kvällens program var klubbens utflykt till Hanö juli 1994 med

Read more

Månadsmöte i februari – Bejokens lunchrum

Månadsmöte och Årsmöte den 8 februari 2023 i SSRA. Onsdagen den 8 februari avhölls årsmötet i klubben med 15 medlemmarnärvarande. SM7GIB var ordförande och SM7DTT sekreterare förårsmötet. Efter det att årsmötet avklarats blev det fettisdagsbulle som gled nermed förtjusning och glada miner. Kvällens föredrag hölls av ULF SM7EGM och belyste hans experimentoch prov av lyssningsantenner. Resultatet visade att fördelen med

Read more

Månadsmöte i december, Bejokens lunchrum

Onsdagen den 14 december samlades många medlemmar i SK7DX för att tillsammans äta ett julbord organiserat av SM7EYW/Torleif och SM7NYN/Kent. Som hjälp hade SA7TOR/Tord ordnat med att handla ål. Här ser vi från vänster SM7EYW/Torleif och SM7NYN/Kent till höger. Stort tack för insatsen med att organisera julbordet boys! Under julbordet som innehöll alla traditionella ingredienser avhandlades det många radiorelaterade frågor

Read more

Möte i november i Bejokens lunchrum

Månadsmöte November 2022. Mats hälsar alla välkomna till kvällens möte och det var trevligt att så många kom. SA7JMA, SM7VCF, SM7DLK, SM7DTT, SA7BGN, SM7NYN, SM7BCX, SM7EGM, SM7GIB, SA7LAK, SM7EYW, SM7LBC totalt 12 deltagare. Ordet gick runt och senaste månadens aktiviteter på banden diskuterades och Göran –DLK kände sig stressad av alla expeditioner han bara måste köra på alla band! Samtidigt

Read more

Månadsmöte i oktober

Månadsmöte SSRA Bejokens lunchrum 12/10 2022.     Vid SM7GIB;s bygghelg byttes en riktantenn ut och här ser vi en av gästerna från helgen och det är SM5GLC/Lasse som är uppe i masten för att justera wiren som håller upp bommen på yagi antennen mot toppsprötet. Det är inte bara att köra radio, det är även att mecka med hårdvara. 

Read more

Extramöte i juni med Jay NE2Q

Från vänster: SM7DLK, SM7DTT, SM7BCX, NE2Q, SM7EGM, SA7LAK och SA7TOR Förra söndag eftermiddag hade vi ett mycket trevligt extra möte på Bejoken med vår vän Jay NE2Q som bor norr om NY. Jay berättade om sina försök och vidareutveckling med sin OCFD antenn som han hade på sin vintersemester i Florida och den hade fungerat mycket väl. Vi fick också

Read more
1 2 3 4 10