2018

Vårplanering 2018

Januari
Radio relaterade frågor och grovplanering av vårens aktiviteter.

Februari
Årsmöte – klubben bjuder på semla.

Mars
SM7DLK visar sin BC 348 RX från 2:a världskriget.

April
SA7BGN/Joakim föreläser om den förarlösa bilen och hur forskningen kring detta
fortlöper.

Maj
SM5AQD/Håkan föreläser om Willis Island, VK9WA och även om Bouvet, 3Y0C.

Juni
Vi besöker SK7MW och ser hur utvecklingen är med contest på korta vågor. Kvällen
avslutas med korvgrillning och kaffe.

Med reservation för ändringar.

Aktivitetsgruppen: SA7BGN och Styrelsen