2016

Programpunkter våren 2016

13 januari:

Vi ses, pratar radio och tar med oss något trevligt egenbygge eller annan bra-att-ha-pryl som vi berättar lite om.

 

10 Februari:

SSRA håller årsmöte med förhandlingar och därefter tema.

Greger tar med mätutrustning (spektrumanalysator) för att utföra en del mätningar på radioutrustning. Medtag gärna något som kan vara av intresse att kika på med ett dylikt instrument.

 

9 mars:

Vi träffas och kikar på en film; expedition till N1K Navassa island.

 

13 april:

Vi träffas på Lunds tekniska högskola LTH för en visning av ett radiolab.

Vad får studenterna lära sig i kurser relaterade till ett radiolab?

Vilka mätningar och experiment kan genomföras i ett sådant lab?

 

11 maj:

Yngve bygger slutsteg, ännu en gång i en liten låda som tillhört en funktionsgenerator.

Hur blir det med uteffekten? Är den också liten?

 

Med reservation för ändringar.