Föredrag

    • Presentationen från 2008-09-10 när SM7I pratar om PSK31 finns här för nerladdning

 

    • Presentationen från 2012-05-09 när SM7I pratar om Remotekörning och HRD finns här för nerladdning

 

    • HowTo för konfigurering av HSMM GRE tunneling finns här för nerladdning

 

    • PDF med 10 års jubiléet för SK7DX i CQ 160 testen återfinns här för nerladdning

 

    • Presentationerna från 2014-02-12 respektive 2014-04-09 återfinns här samt här för nerladdning