Möte i februari – årsmöte med föreläsning

SSRA medlemsmöte i februari – via Google Meet Årsmöte i Sydvästra Skånes Radioamatörer den 9:e Februari 2022 på Videolänk.   Val av ordförande för mötet. SM7GIB Mats Olofsson vald. Val av sekreterare för mötet. SM7DTT Sven Jacobson vald. Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll. SM7BCX Yngve Persson och SM7DLK Göran Carlsson valda. Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande. Mötet

Read more

Månadsmöte i januari via Google Meet

Månadsmöte 2022-01-12 1/ Mats öppnar kvällens video möte hälsar alla välkomna och förklarar att för allas säkerhet träffas vi på Google Meet tills vidare. 2/ Mats informerade om att nästa möte i Februari blir årsmötet och varje styrelse funktionär delade med sig av den information han hade att delge medlemmarna. 3/ Stafettpinnen gick runt till samtliga som berättade lite om

Read more

Månadsmöte i december – Bejokens lunchrum

Månandsmöte i december – julbord         Foto: SM7DLK/Göran – Copyright   Onsdagen den 8 december var det SSRA:s sista möte för året 2021. Denna råkalla decemberkväll kunde vi glädjande ha ett fysiskt möte i vårt vanliga mötesrum, Bejokens lunchrum. Vi höll sedavanligt avstånd enligt FHM:s rekommendationer och de vaccinerade 9 medlemmar som deltog var SM7AQW, SM7BCX, SA7BGN,

Read more

Månadsmöte i juni

Månadsmöte i juni via Google Meet    Vårens sista Corona möte skedde via Google Meet. Styrelsen återkommer hur vi gör till hösten men från min sida rekommenderar jag försiktighet men visst hade det varit trevligt att träffas igen. Vi fick ett innehållsrikt föredrag av Mikael (SM2WMV) på SJ2W Conteststation i Burträsk. Detta stora arbete med att få denna station på

Read more

Månadsmöte i april – årsmöte via Google Meet

Årsmöte med SM5GLC/Lasse som berättade om VK9MA Årsmötesförhandlingarna leddes av mötets valde ordförande, SM7AWQ/Christer och allt förflöt enligt planerna. Efter årsmötesförhandlingarna var SM5GLC/Lasse inbjuden till att berätta om sitt deltagande i DX peditionen till Mellish Reef, VK9MA. Trots att vi under rådande pandemi träffas digitalt var vi 13 deltagare som var med och Lasse berättade om alla strapatser. Övriga svenska deltagare

Read more
1 2 3 4 5 20