Månadsmöte i november

Månadsmöte i november, SK7DX med gäster besöker LTH i Lund.    Här föreläser SM7VCF/Johan om kvällens ämne, EMC. Foto och Copyright: SM7AWQ.    Referat från SSRA/SK7DX studiebesök onsdagen 13 november 2019 hos Lunds Tekniska Högskola på institutionen för Biomedicinsk teknik Denna råkalla höstkväll kom 8 medlemmar och en gäst från ElectroKit Sweden AB till studiebesök

Månadsmöte i oktober

Månadsmöte i oktober i Bejokens lunchrum Referat från SSRA / SK7DX mötet onsdagen den 2019-10-09 Denna kalla höstkväll kom 10 medlemmar till klubbmötet och väLkomnades av vår ordf Mats / GIB. Ett antal medlemmar blev hemma denna gång p g a förkylningar. Någon beklagade de dåliga condxen men många av oss kunde informera om att

Månadsmöte i september

Månadsmöte i september i Bejokens lunchrum  Referat från mötet med SSRA onsdagen den 11 september 2019.    Mötet var det första efter sommaruppehållet. De närvarande fick berätta om hur sommaren varit, rent ”radiomässigt” —Alla var överens om att konditionerna varit ganska usla och många hade därför ägnat sig med antennarbeten. EYW, Torleif berättade om att

Månadsmöte i juni

Månadsmöte i juni – SK7DX besöker SK7MW  I juni besökte klubben SK7MW där SM7EYW/Torleif stod som värd. Torleif visade antenner, stationsplatsen, slutstegsrummet och verkstaden och berättade även om nyheter som blivit implementerade sedan vårt förra besök. Kvällen var varm och avslutades med varm grillad korv samt kaffe och kaka. Stort tack till Torleif och SK7MW

Månadsmöte i maj

Referat från månadsmötet 2019-05-09 med SSRA/SK7DX i Bejokens lokaler i Malmö.   SM7DLK/Göran i berättartagen när en handfull amatörer fick möjlighet att köra radio från radiostationen i Hörby.   Klubbens ordförande Mats /GIB hälsade alla välkomna och till mötet hade kommit 14 medlemmar. Vår kassör Johan / VCF informerade om att klubbens ekonomi. Av klubbens

Månadsmöte i april

Referat från mötet med SSRA, onsdagen den 10 april 2019, i Bejokens lokaler. 12 medlemmar närvarande. Ordföranden Mats, GIB öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till aprilmötet. Han vände sig speciellt till SA7LAK Anders Karlsson, som är det senaste tillskottet, som medlem. Anders berättade lite om sig själv, som radioamatör. Därefter fick de andra

Månadsmöte i mars

Månadsmöte i mars, besök på LTH i Lund Vid vårt månadsmöte i mars besökte klubben LTH i Lund där SM7VCF/Johan ordnat med ett studiebesök på sin arbetsplats. Vi fick föreläsningar i mätteknik, nya mätinstrument, hur man kan läsa av handens rörelser som utvecklingsprojekt till att kanske slippa en mus eller tangentbord i framtiden. En av

Månadsmöte i februari

Månadsmöte i februari – årsmöte där klubben bjöd på semla och kaffe Vid månadsmötet i februari avhölls klubbens årsmöte. SM7AWQ/Christer höll i årsmötesförhandlingarna med van hand och alla val gjordes efter valberedningens utmärkta arbete. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd klubben traditionellt på semla och kaffe vilket alla deltagare gladdes åt. Radiorelaterade diskussioner fördes och planer lades upp

Månadsmöte i januari

Månadsmöte i januari 2019 i Bejokens lunchrum      Här ser vi SM7JKW/Greger tillsammans med kvällens föreläsare, SM7BCX/Yngve.      Ordföranden Mats, SM7GIB, hälsade de närvarande, 11 st, välkomna till årets första möte. Kassören, Johan,  SM7VCF, kunde inte medverka, men har meddelat att det finns c:a 15000:– i kassan.Vid mötet bestämdes att SSRA skall skicka

Månadsmöte i december

Månadsmöte i december Efter kort mötesagenda, där klubben diskuterade några punkter för vårens aktiviteter intogs traditionsenligt klubbens julbord med allehanda godsaker. En tillbakablick skedde kort där deltagarna fick lyssna på ett QSO med SM7TE och D44TIB. Internet har en fantastisk möjlighet med information där QSO:et hittades. Under julbordet diskuterades det saker som hänt under året