Möte i november i Bejokens lunchrum

Månadsmöte November 2022.

Mats hälsar alla välkomna till kvällens möte och det var trevligt att så många kom.

SA7JMA, SM7VCF, SM7DLK, SM7DTT, SA7BGN, SM7NYN, SM7BCX, SM7EGM, SM7GIB, SA7LAK, SM7EYW, SM7LBC totalt 12 deltagare.

Ordet gick runt och senaste månadens aktiviteter på banden diskuterades och Göran –DLK kände sig stressad av alla expeditioner han bara måste köra på alla band!

Samtidigt gled den medhavda fikan ner.

Torleif -EYW informerade om Jultallriken den kostar 325:-per person och klubben beslutade att man skjuter till 100:- per talrik så priset blir 225:- Torleif mailar mer

Information om detta till samtliga medlemmar.

I blå tröja ser vi SM7VCF/Johan när har föreläser om EMC frågor. Foto: SM7DLK/Göran

Kvällens föredrag som presenterades av Johan –VCF handlade om EMC och alla typer av störningar som vi till mans drabbas av.

Föredraget var mycket intressant och en PDF följer med till samtliga.

OBS! Johan ber oss om att INTE skicka det vidare utan är endast till för klubbens medlemmar.

Detta var allt för idag och så ses i December på årets sista möte.

Johan tackades med en varm applåd efter sin informativa och lärorika presentation!

Vid pennan: SM7DTT/Sven

Lämna ett svar