Månadsmöte i februari – Bejokens lunchrum

Månadsmöte och Årsmöte den 8 februari 2023 i SSRA.

Onsdagen den 8 februari avhölls årsmötet i klubben med 15 medlemmar
närvarande. SM7GIB var ordförande och SM7DTT sekreterare för
årsmötet.

Efter det att årsmötet avklarats blev det fettisdagsbulle som gled ner
med förtjusning och glada miner.


Kvällens föredrag hölls av ULF SM7EGM och belyste hans experiment
och prov av lyssningsantenner. Resultatet visade att fördelen med dessa
lågt placerade antenner och i vissa fall motstånds terminerade är mycket
väl att rekommendera i miljöer med hög stör nivå. Att observera är att på
sändarsidan är dom mindre effektiva. Ulf rekommenderade att för bästa
resultat i hög stör nivå 2 antenner en för TX och en för RX. Föredraget
var mycket givande och visar att man inte behöver vara QRT på grund
av störningar på RX sidan men det kan behövas en separat antenn för
lyssning.

Efter föredraget tackades Ulf med en varm applåd!


Närvarande på mötet var SM7DTT, NYN, EGM, JKW, BCX, EYW, DKF,
DLK, DAY, YLS, GIB, JCF, JNT, SA7LAK, BGN.
Väl mött på nästa möte i Mars.
SM7DTT / Sven

Lämna ett svar