Månadsmöte i juni Bejokens lunchrum

På bilden ser vi Karin Tommeschat och SM7DTT – Sven som håller upp affischen från Radioteknisk utställning som genomfördes på Malmö museum.

Hej alla!

Till detta möte hade Sven SM7DTT med Karin som när hon var 10 år hjälpte pappa SM7HM sälja program till utställningen på Malmö museum 1949.

Närvarande denna kväll var SM7DTT, SM7EGM, SM7BCX, SM7NYN, SM7DLK, SM7LBC, SM7DAY, SM7FCG, SM7EYW, SM7VCF, SA7JMA, SA7LAK, SA7BGN och SA7TOR.

SM7HM var Herbert Mårtensson även kallad Paraply Mårten då familjen i slutet av 1890 till en bit in på 1900 talet hade en paraplyfabrik i Malmö.

SM7HM Herbert var den person som etablerade SSRA år 1949 tillsammans med SM7AEB, SM7CT, SM7BEN, SM7HZ, SM7AVT, SM7CW, SM7IA och SM7BJ.

Jag bifogar några länkar som ger mer ingående information om SM7HM / Paraply Mårten som var en riktig radiopionjär i början på 1900-talet.

Karin hade mycket kul att berätta för oss denna kväll om sin ungdom och de tidiga radio och TV åren och utställningen på Malmö Museum.

Alla SM7HM’s radioprylar är donerade till Malmö Tekniska Museum och det är planerat en utställning framöver inte sagt exakt när.

Vi tackade alla Karin för denna mycket trevliga kväll med flera applåder.

Från Sveriges Radio

https://www.google.com/search?q=paraply+m%C3%A5rten&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggCEEUYOzIGCAAQRRg5Mg0IARAuGIMBGLEDGIoFMgYIAhBFGDsyDQgDEAAYgwEYsQMYgAQyBggEEEUYPTIGCAUQRRg8MgYIBhBFGDwyBggHEEUYPNIBCTEwMjkyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:4f713c3e,vid:BSkNm0R2Muw

Sydsvenskan – artikel.

Lämna ett svar