SSRA månadsmöte i Bejokens lunchrum onsdagen den 12 april 2023.

Här ser vi kvällens föreläsare SA7LAK/Anders som berättade om sin flaggstångsantenn, inspirerad av SM7ALC/Sven, idag SK.

Onsdagen den 12 april var det dags för månadsmöte igen och närvarande var SM7DAY/Fred, SM7EGM/Ulf, SM7BCX/Yngve, SA7LAK/Anders, SM7DLK/Göran, SM7EYW/Torleif, SM7JKW/Greger och SM7GIB/Mats.

Undertecknad hade några punkter till mötet och första punkten gällde att till hösten planera in en byggkväll för föreningens medlemmar till att bygga en enkel antenn. Alla har kanske inte möjlighet att bygga hemmavid och här får vi låna lokal av SM7DTT/Sven i Trelleborg där vi kan husera oss och bygga. Mötet beslöt att gå vidare med aktitivtetspunkten till hösten.

SA7LAK är ny materialförvaltare och här gick han igenom klubbens materialförteckning. Mötet diskuterade hur hanteringen skall ske kring de material som klubben har till utlåning och här gäller det främst klubbens filter och antenninstrument. Rutinen är att låna material under en månad och Anders uppdaterar kvittenserna för utlåning av utrustningen. Mötet kom även överens om att den digitala logg över SK7DX:s QSO;n, laddas upp till Clublog och Mats – SM7GIB får uppdraget att göra detta.

Efter mötet föreläste SM7LAK/Anders om sitt bygge av en vertikalantenn som han byggt inne i en flaggstång och antennen går på 160/80/40/30 meter. Till föredraget visade Anders många bilder som beskrev hur han gått tillväga för att lägga ut radialer, slå ner kopparjordspett, installera koaxialkabel, styrkabel mm. Han har även byggt en styrbox för att på så sätt byta matningskrets vid antennen för vilket band vertikalen skall användas till. Idén har Anders fått av SM7ALC/Sven SK som även han använt samma typ av flaggstångsvertikal för flera amatrörradioband. Efter föredraget tackades Anders med en varm applåd!

SM7EYW/Torleif hade sedvanligt ordnat med kaffe och kaffebröd till mötet och alla tackade för en god kvällsfika i samband med mötet!

Vid pennan; SM7GIB/Mats och publicerat.

Lämna ett svar