Månadsmöte i november, Bejokens lunchrum

Då har novembermötet också sprungit från oss och snart har vi jul och ett nytt år. På tal om jul så har Torleif -EYW även i år fixat till klubbens årliga julbord och ni har fått separat information om detta.

Mats hälsade alla välkomna och speciellt klubbens nya medlem Lennart SA7AZP.

Detta mötes föredrag var av -BCX hem byggda 160m slutsteg med ett QBL5/3500 och tillhörande 3-fasnätaggregat. Här förklarade Yngve schemat och allt om de säkerhetsåtgärder han lagt in och visade sitt brända finger och förklarade hur man inte skall göra! Slutsteget var ett fint bygge och kommer att vara aktivt i 2024 års 160m Contest.

Torleif och Anders fixade till kvällens kaffe med tilltugg och då steg mungiporna som vanligt – vad vore Sverige utan Fika?

Klubbens kassa 2023-11-08 är 13 590:40 enligt Johan -VCF.

Närvarande medlemmar denna kväll var, -7BCX, -VCF, DLK, DAY, JNT, EYW, LAK, BGN, AZP, FCG, TOR, EGM, GIB, DTT.

På återseende de 13 /12 för ett gott Julbord.

Vid tangentbordet: SM7DTT/Sven

Lämna ett svar