Månadsmöte i oktober i Bejokens lunchrum

Vid månadsmötet i september hade vi ett intressant föredrag och film som Bengt SM7FCG visade från Grimeton.

Som vanligt började Mats med att hälsa samtliga välkomna speciellt Lennart SA7AZP och sedan pratade vi om månadens aktiviteter och alla nya expeditioner som var igång.

Göran -7DLK var som vanligt stressad igen och har förmodligen inte tid att sova den kommande månaden för att hinna köra allt nytt på alla banden med alla typer av modulationer?

Men kul har vi på våra möten och det är ju det viktigaste!

För att veta vilka expeditioner som är på gång så titta igenom de olika aktuella DX information sidor som finns på nätet.

SM7JKW Greger (Elektro kit) hade på önskan av Samir tagit med en professionell nätverksanalysator för att mäta förluster i koaxialkablar som han använder i 2m tester och dom var i gott skick Samir blev glad och samtliga matchnings kablar var också i fint skick.

Samir (7S7V) SM7VZX kommer att vara aktiv i Marconi CW Contest på 2m i november från Romeleåsen på det QTH han brukar använda.

Till nästa möte i november har Yngve med ett nytt stort hembygge som han skall visa och berätta om.

Så väl mött på nästa möte.

Sven -7DTT

Närvarande i oktober. SM7FCG, DLK, BCX, EGM, JNT, DTT, VZX, JKW, GIB, SA7LAK, AZP, BGN.

Bilden visar SM7JKW och SM7BCX.

Lämna ett svar