Månadsmöte i november

  

Månadsmöte i november, Bejokens lunchrum.

 

 

Ordföranden, Mats, GIB hälsade de närvarande välkomna till årets näst sista möte.

Greger, JKW, meddelar att hemsidan är igång och man kommer in på denna via WWW.SK7DX.SE. Arbetet fortsätter planenligt med hemsidan

Joakim, SA7BGN, efterlyste idéer angående nästa möte, som alltså är ”julmötet”. Efter lite prat, kom man fram till att föreningen bjuder på en jultallrik och dricka, till en kostnad av max 150:–. Torleif, SM7EYW, arrangerar det hela och tar hand om anmälningarna. — Något program utöver  ätandet behövs inte, men Joakim påpekade att man kanske kan ”spåna” lite om nästa års program. — Glöm inte att anmäla er till Torleif.

Christer, AWQ, har utrett frågan om bekostande av IOTA-QSL och redovisade följande:

Styrelsen har via epost-korrespondens med varandra beslutat, att när någon av våra medlemmar använder klubbens SK7DX-signal och ska skicka klubbens QSL-kort direkt till motstationen, så står SSRA för portokostnaden till stationen samt svarskostnaden från motstationen, om det är en, för klubben, ny IOTA-ö, d v s nytt IOTA-nummer. Om sedan någon medlem vill skicka med eget QSL-kort, så är detta OK, så länge detta inte kostar SSRA något extra. — Till en början anslår föreningen 800:– för detta ändamål. Mats, DXQ, är den, som kan avgöra om ön, sedan tidigare, har körts. Det är därför angeläget att Mats får loggar, då någon kör i klubbens namn. — Om det uppkommer spörsmål ang ekonomiska aspekter, skall styrelsen meddelas snarast.

Torleif berättade att från Maglarp körde man, nyligen, en Marconi-contest och att man avverkade ett stort antal QSO på telegrafi.

Yngve, BCX, håller på med olika experiment. Detta kan kanske bli en programpunkt, kommande år.

Göran, DLK, betonar att man inte skall vara rädd för gamla rör. Ett av hans rör håller stilen sedan 12 år tillbaka. Idag vill han helst köra Oceania på 80 meter.

Fred, DAY, har på senaste tiden kört mest IOTA.

Torleif meddelar att repeatern i Ystad har drabbats av inbrott och allt är stulet.

Slutligen meddelade Mats att Göran, AVZ och Peter, CMY har avlidit. Mötet hedrade de båda med en tyst minut.

Greger berättade sedan om nyheter inom mättekniken. Han hade en hel del överskådliga bilder på olika funktioner hos moderna oscilloskop och som avslutning visade han också sådana.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

 

Efter sedvanligt möte där radiorelaterade frågor diskuterades och avhandlades tog SM7JKW/Greger över och hade ett föredrag om digitala mätinstrument. Utvecklingen har gått mycket snabbt och Greger upplyste oss om den tekniska funktionen kring instrumenten. Han hade även med sig ett antal oscilloskop samt funktionsgeneratorer som medlemmarna kunde bese.

Efter Gregers föreläsning tackades han med en varm applåd! 

Här följer en liten bildkavalkad. 

 

JKW_BCX_org

Här ser vi kvällens föreläsare, SM7JKW/Greger som visade nya digitala mätinstrument. Greger visar SM7BCX/Yngve en digital funktionsgenerator.  

 

 

 

 

Medlemmar_org

Medlemmarna som deltog i mötet var SM7DXQ, SM7ALC, SM7BCX, SM7DLK, SM7DAY, SM7AWQ, SM7VCF, SA7BGN och med ryggen mot kameran, SM7JKW/Greger i berättartagen. SM7GUY och SM7GIB deltog men är inte med i bilden. 

 

 

 

 

 

 

Mätinstrument1_org

Några av de instrument som visades, här ses två olika typer av oscilloskop. För mer information gå in på http://www.electrokit.com/ hemsida och botanisera. 

 

Foto och Copyright : SM7GIB

 

 

Lämna ett svar