Månadsmöte i mars

Månadsmöte i mars, besök på LTH i Lund Vid vårt månadsmöte i mars besökte klubben LTH i Lund där SM7VCF/Johan ordnat med ett studiebesök på sin arbetsplats. Vi fick föreläsningar i mätteknik, nya mätinstrument, hur man kan läsa av handens rörelser som utvecklingsprojekt till att kanske slippa en mus eller tangentbord i framtiden. En av

Månadsmöte i februari

Månadsmöte i februari – årsmöte där klubben bjöd på semla och kaffe Vid månadsmötet i februari avhölls klubbens årsmöte. SM7AWQ/Christer höll i årsmötesförhandlingarna med van hand och alla val gjordes efter valberedningens utmärkta arbete. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd klubben traditionellt på semla och kaffe vilket alla deltagare gladdes åt. Radiorelaterade diskussioner fördes och planer lades upp