Månadsmöte i februari

Månadsmöte i februari – årsmöte där klubben bjöd på semla och kaffe

Vid månadsmötet i februari avhölls klubbens årsmöte. SM7AWQ/Christer höll i årsmötesförhandlingarna med van hand och alla val gjordes efter valberedningens utmärkta arbete. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd klubben traditionellt på semla och kaffe vilket alla deltagare gladdes åt. Radiorelaterade diskussioner fördes och planer lades upp inför våren. 

Den avgående styrelsen tackar alla medlemmar för ett bra verksamhetsår och blickar framåt för nästa år. Styrelsen och SA7BGN/Joakim tar gärna emot förslag på programpunkter inför året som kommer. 

Vid nästa klubbträff besöker vi LTH i Lund och besöker SM7VCF/Johans arbetsplats och här blir vi förevisade nya mätinstrument och vad som ligger i framkant vad gäller forskning inom mycket korta radiovågor, tack Johan för programpunkten. 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar