VA3CCO kör CQ 160m CW 2010

  VE3OBU/Göran i sitt schack. Hans svenska callsign är SM7BUR. Ett stort GRATTIS till bra resultat och fin sammanställning på YouTube.     Jag fick ett roligt e-post brev från VE3OBU/Göran som berättade lite kort om klubben i Ontario. Göran är även känd som SM7BUR då han bodde och verkade i Sverige. Han har bl.

SK7DX I RUSSIAN DX CONTEST

      Bilden illustrerar SM7BCX/Yngves antennpark inför SAC 2008 CW. Från vänster till höger: 4 element för 40m, 39meters vertikal för 160m, 5 element för 20/15/10m samt 3 el. för 20/15/10 och i  toppen på samma mast, en dipol för 80m. Copyright: SM5HJZ.     SM7CQY/Kenneth meddelar att tre stationer från SSRA radiotävlade i

Månadsmöte i mars

  SM7BIC/Lennart föreläser om korta fasade vertikaler och SM7BCX/Yngve föreläser om magnetiska loopantenner.      Här är två bilder på SM7BIC/Lennart. Den vänstra bilden visar Lennart  som nybliven radioamatör.  Observera den fina BC 348:an som många Hams haft som förstamottagare. Den högra bilden visar Lennart några år senare och då som framgångsrik DX-jägare på speciellt lågband.

YeaLogger för MacOS

Piotr, SM7YEA, har blivit klar med första versionen av YeaLogger för MacOS.   Funderingar på vidareutveckling finns enligt utsago från Piotr.   Mjukvaran kan hämtas här

SK7DX kör CQ 160m CW 2010.

      SK7DX kör CQ 160m CW 2010.     CQ160CW Score Summary Sheet   Operator(s) : SM7BCX, SM7GIB, SM0GNS, SM5HJZ, SM7YEA   Operator Category : MULTI-ONE Band : 160M Power : HIGH Mode : CW Club/Team : SSRA, Sydvästra Skånes Radioamatörer        Software : N1MM Logger           Band    QSOs    Pts      Sta   Cty