Månadsmöte i mars

 

SM7BIC/Lennart föreläser om korta fasade vertikaler och

SM7BCX/Yngve föreläser om magnetiska loopantenner.

 

 BIC_oldBIC_new

 Här är två bilder på SM7BIC/Lennart. Den vänstra bilden visar Lennart  som nybliven

radioamatör.  Observera den fina BC 348:an som många Hams haft som förstamottagare.

Den högra bilden visar Lennart några år senare och då som framgångsrik DX-jägare på

speciellt lågband. Lennarts PowerPoint föredrag finns längre ner på sidan.

 

                                                                                

 SM7BCX.JPG

 SM7BCX/Yngve  i sin hemmiljö. Här jobbar Yngve med anslutningar till sin antennpark. Yngves PowerPoint föredrag finns längre ner på sidan.

 

 

 

 

Mars månads möte hade samlat 18 medlemmar, spända på att lyssna till visdomsorden från Lennart, BIC och Yngve, BCX, om lyssningsantenner för låga frekvenser. Dessförinnan hann vi få QSL-kort, fika och småprata om våra senaste radioäventyr.

  

Vår ordförande, Mats, GIB, inledde med att redogöra för de olika turerna i lokalfrågan. Det har vänts på många stenar. Tre alternativ till vår befintliga möteslokal hos Bejoken förefaller möjliga, men inget av dem är bekräftat. Kjell, TE, försäkrade att vi får fortsätta använda Bejokens personalrum tills vi hittar något bättre.

 

Klubben har gjort ett samordnat inköp av den nya storcirkelkarta som presenterats i QTC. För den händelse att någon missat inköpet finns det två överblivna kartor till salu. Kontakta Tommy, PAF, om du är intresserad. Ytterligare en karta har klubben för att använda som lotterivinst i framtida evenemang.

 

DL7, Mats, DXQ, kommer att delta i SSA:s årsmöte i Göteborg. Den som har synpunkter eller ärenden till detta forum är välkomna att lämna dem till Mats. En synpunkt som omedelbart kom fram var mötesdeltagarnas uppenbara irritation över de bandgränsöverskridanden och brott mot bandplanen som ofta förekommer vid contester. Vidare den inkonsekventa frekvenstilldelning på 160 m som vi har i SM.

 

 BIC och BCX gav oss sedan en intressant redovisning av lyssningsantenner för låga frekvenser och de speciella problem som är förknippat med detta. Presentationen kommer att läggas ut på vår hemsida. BIC berättade om sitt 4-squaresystem som han klämt in på sin villatomt. Det består av metspön från Biltema med kraftig tråd inuti samt ett par trådar hängande i träd. Vertikalerna har förstärkare i botten. Han visade också den fasningsutrustning han använder.

 

Länk till SM7BIC/Lennarts PowerPoint presentation.

 

Ljudfil när SM7BIC kör K4M på 160m:  http://www.ssra.se/wp-content/uploads/2010/03/SM7BIC_K4M_160.mp3

 

Ljudfil hur SM7BIC låter i USA: http://www.ssra.se/wp-content/uploads/2010/03/SM7BIC_160m-09-10-02.mp3

 

 

 

Länk till SM7BCX/Yngves PowerPoint presentation.

 

 Ljudfil när SK7DX kör VR2PX med Beverage RX antenn: http://www.ssra.se/wp-content/uploads/2010/03/VR2PX_Beverage_ant.wav

 

 Ljudfil när SK7DX kör JT1CO med magnetisk loop som RX antenn: http://www.ssra.se/wp-content/uploads/2010/03/JT1CO_Magnetisk_loop.wav

 

 

 

BCX hade ännu mer egenkonstruktioner med sig och visade när han talade om bävrar och magnetiska loopar, den sistnämnda särskilt välägnad för små tomter. Det blev denna kväll mycket prat om godhetstal, fram/back-förhållanden, strålningslober, QSB och icke minst om hur viktigt det är att koppla ifrån såväl rx-antenn som tx-antenn när de inte används i detta syfte. Rx-antennen, förstärkaren eller mottagaren kan annars ”brinna upp” vid sändning. Mindre tänker man kanske på det brus tx-antennen fångar upp och återutsänder när man lyssnar.

  

”Att köra lågband är en utmaning som kräver stort tålamod och uthållighet, men man kan faktiskt köra ganska många dx med relativt enkla grejor” för att citera BIC. 

 

 

Ovanstående text är ett utdrag gjort av klubbens sekreterare SM7KJH/Christer

 

Ovanstående post upplagt av: SM7GIB                  Copyright: SM7GIB