SK7DX kör CQ 160m CW 2010.

 

 

 

SK7DX kör CQ 160m CW 2010.  

 

CQ160CW Score Summary Sheet

 

Operator(s) : SM7BCX, SM7GIB, SM0GNS, SM5HJZ, SM7YEA

 

Operator Category : MULTI-ONE

Band : 160M

Power : HIGH

Mode : CW

Club/Team : SSRA, Sydvästra Skånes Radioamatörer

     

 Software : N1MM Logger

 

        Band    QSOs    Pts      Sta   Cty

         1,8      1629      9663   48   77 

       Total    1629      9663    48   77

 

 

            Claimed Score : 1 207 875

 

CQ160_SM7YEA_01[1] 

                              SM7YEA/Piotr kör runner. Copyright: SM0GNS.

 

Nytt för i år var följande hårdvara/mjukvara:

  • Beverage/tvåtrådsantenn i riktning 45/225 grader, 170 meter lång. 
  • Parallell beverageantenn i 305 grader, 430 meter lång.
  • Samtliga bäverantenner uppsatta med aluminiumrör på en höjd av cirka 2.5 meter.
  • Två magnetiska loopar för lyssning.
  • Fast radialnät till vertikalen. 80 radialer där varje radial har en längd av cirka 40m.
  • CW skimmer uppkopplad mot magnetisk loop.
  • Internet 3G, uppkopplat i hela nätverket.   

 

 201001SM0GNS[1]

                                 SM0GNS/Peder kör runner. Copyright: SM5HJZ.

 

 

 

 201001SM5HJZ[1]

                                 SM5HJZ/Jonas kör runner.  Copyright: SM7GIB.

 

 CQ160_SM7GIB[1]

                             SM7GIB/Mats kör runner. Copyright: SM0GNS.

 

 

 CQ160_MAGNLOOP26[1]

                              Magnetisk loop för lyssning av 1.8 MHz. Copyright: SM0GNS.

  

 

201001MAGN_LOOPSTOR[1]

        Extra magnetisk loop cirka 400m från sändningsantennen. Copyright: SM5HJZ.

 

CQ160_CWSKIMMER[1]

       CW skimmer över 160m bandet. Det är trångt om platserna! Copyright: SM0GNS.

 

Summering:

All hårdvara och mjukvara fungerade bra under hela testen. Att jaga multipliers under testen fungerade bra med två magnetiska loopar. CW skimmer var ett bra hjälpmedel till att jaga, dock vid mycket svaga signaler så är det mänskliga örat det bästa hjälpmedlet.

 

 

Tack till:

 

SM7TE/Kjell för signalen SK7DX.

SM7DXQ/Mats som är QSL manager.

SM7MMJ/Kent för hjälp med konfigurationen av 3G Internet.

SM7BCX/Yngve för gästfrihet och bra QTH.

 

Nästan alla medlemmar i SYDVÄSTRA SKÅNES RADIOAMATÖRER.

SOUTHWEST SCANINA RADIO AMATEURS CLUB, SK7DX.

 

Sammanställt av: SM7GIB