Månadsmöte i december

Månadsmöte i december Efter kort mötesagenda, där klubben diskuterade några punkter för vårens aktiviteter intogs traditionsenligt klubbens julbord med allehanda godsaker. En tillbakablick skedde kort där deltagarna fick lyssna på ett QSO med SM7TE och D44TIB. Internet har en fantastisk möjlighet med information där QSO:et hittades. Under julbordet diskuterades det saker som hänt under året men även kommande projekt för

Read more