Månadsmöte i december

Månadsmöte i december

Efter kort mötesagenda, där klubben diskuterade några punkter för vårens aktiviteter intogs traditionsenligt klubbens julbord med allehanda godsaker. En tillbakablick skedde kort där deltagarna fick lyssna på ett QSO med SM7TE och D44TIB. Internet har en fantastisk möjlighet med information där QSO:et hittades. Under julbordet diskuterades det saker som hänt under året men även kommande projekt för de som deltog. Med dessa rader önskar Styrelsen för SK7DX alla medlemmar; 

God Jul och ett Gott Nytt Radioår!

Tack till SM7EYW/Torleif och SM7NYN/Kent för hjälpen med julbordet. Ja, hämta mat, duka, fixa tillbehör mm. 

73

SM7GIB/Mats Ordförande

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

Lämna ett svar