Månadsmöte i januari

    Månadsmöte i januari i Bejokens lokaler.        Referat från månadsmötet 2014-01-08, med SSRA, i Bejokens lokaler.       Ordföranden, GIB, hälsade de närvarande välkomna till årets första månadsmöte. Närvarande: 12 medlemmar.   Christer AWQ, tipsade om en rumänsk QSL-tryckare, Florin, med signalen YO6OEV. Christer betalde 302:– för 1000 st inklusive frakt. Florin har hemsida www.paperqsl.com.

Read more