Månadsmöte i januari

 

 

Månadsmöte i januari i Bejokens lokaler. 

 

 

 

Referat från månadsmötet 2014-01-08, med SSRA, i Bejokens lokaler.

 

 

 

Ordföranden, GIB, hälsade de närvarande välkomna till årets första månadsmöte. Närvarande: 12 medlemmar.

 

Christer AWQ, tipsade om en rumänsk QSL-tryckare, Florin, med signalen YO6OEV. Christer betalde 302:– för 1000 st inklusive frakt. Florin har hemsida www.paperqsl.com.

 

Tommy, PAF, rapporterade att vi idag har cirka 26.500:– i kassan.

 

Ny kontakt med ansvariga för BORE kommer att tas. Ett besök under april – maj, föreslogs.

 

Tal om att arrangera en loppmarknad, som är ett bra sätt att få in lite pengar i kassan. Kontakt med SK7OA kommer att tas, för ett eventuellt samarbete i denna fråga.

 

Medlemmarna påmindes om att det är hög tid att skicka in QSL-kort, avseende IOTA.

 

Yngve, BCX, tipsade om att det finns en firma i England, som tillverkar kondensatorer, av de flesta slag. Yngve har god erfarenhet av kondensatorerna därifrån.

 

SK7OA har tillgång till en hel del utmärkta mätinstrument. Vid behov kanske man kan ta kontakt med klubben.

I klubben finns en medlem, Jens Koefoed, som är duktig på mätningar av olika slag. Kanske kan man ta hit honom, som gästföreläsare.

 

Göran, DLK och Bengt, EQL experimenterar med antenner, horisontella och vertikala. Experimentet kommer att avslutas om några veckor. Vi avvaktar, med intresse, en närmare redogörelse för experimenten.

 

Valberedningen ombads starta upp sitt arbete inför årsmötet i februari.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats