CQ WW VHF 2011

Återigen placerade undertecknad sig som nr 1 i SM land i klassen SO1R HP under CQ WW VHF 2011. Det var inte många deltagare från SM, men det gör ju inget. Den 21-22/7 är det dags att försvara titeln i 2012 års upplaga av CQ WW VHF. 73sss SM7I

Månadsmöte i juni

          Månadsmöte med SSRA i Bejokens lokaler 2012-06-13.   Ordförande Mats, GIB, öppnade mötet och hälsade deltagande välkomna. Undertecknad an-svarade för referatet, då ordinarie sekreterare saknas.   Vår sekreterare, Christer Karlsson, KJH, är numera Silent Key och Mats redogjorde, helt kort, om omständigheterna kring hans bortgång.   Christer, AWQ, kommer att