Månadsmöte i juni

 

 

 

 

 

Månadsmöte med SSRA i Bejokens lokaler 2012-06-13.

 

Ordförande Mats, GIB, öppnade mötet och hälsade deltagande välkomna. Undertecknad an-svarade för referatet, då ordinarie sekreterare saknas.

 

Vår sekreterare, Christer Karlsson, KJH, är numera Silent Key och Mats redogjorde, helt kort, om omständigheterna kring hans bortgång.

 

Christer, AWQ, kommer att hålla sig informerad om hur SSRA skall agera i samband med begravningen. Sedan tidigare är det fastställt att SSRA skall anslå 500:- till krans eller till en fond av något slag. SM7AWQ/Christer skall även försöka få tillgång till protokoll och annat klubbrelaterat, som finns i KJH:s ägo.

Mats påbjöd en tyst minut och bad medlemmarna att komma ihåg KJH som en god kamrat och en duktig klubbmedlem

 

Det har inkommit ett förslag om ett studiebesök hos Yngve, BCX, under dagtid, någon gång i sommar. Yngve ställer sig positiv till detta. Styrelsen kommer med förslag på tidpunkt.

 

Mats påminner om DX-mötet i Karlsborg. ”Dragplåstret” till mötet är K4UEE, som organiserat och deltagit i många DX-expeditioner. 6 SSRA-medlemmar har redan anmält sig till Karlsborg och fler lär tillkomma.

 

Länk för att hitta mer information om DX mötet i Karlsborg: http://www.lwdxg.se/dx-mote-2012/

 

Mats påminde även om loppmarknaden i Kristianstad 2012-06-16. Många ”försäljare” har tydligen bokat bord på marknaden.

 

Mats, DXQ, har forskat angående en expedition och konstaterar att resan till Santorini kan bli ganska besvärlig. Han skall dock forska vidare, tala med hotellet. Kanske kan man flyga till Athen för att sedan ta båt eller flyg ut i ö-världen. Ett önskemål är att tidpunkten blir i september/oktober.

 

 P1000064

Här ser vi SM7CMY/Peter och kvällens föreläsare SM7DXQ/Mats som berättade om DX träffen i Visalia USA.

 

 

Mats, DXQ, berättade sedan om sitt besök hos konventet i Visalia, CA. Visalia ligger c:a 20 mil från San Francisco, en stad, som man bör besöka om man åker till Visalia. Detta konvent är mycket mindre än Dayton, samlar endast 600 till 700 besökare. Mats menar att detta är en fördel. Konventet blir mycket mer familjärt och deltagarna är aktiva radioamatörer. Inte alls lika kommersiellt, som Dayton. Man tvingas att välja bland föredragshållarna, men i gengäld får man en cd-romskiva med alla föredragen, så man missar inget.

 

Mats avslutade med goda råd från K4UEE, som gör att man blir bättre på att lyckas med sitt DX-ing. Dessa råd kan man ta del av på dxuniversity.com.presentations.

 

 

Styrelsen vill önska alla en skön och avkopplande sommar med mycket radio, sol och bad!

Glöm inte att anmäla Er till DX – mötet i Karlsborg, mötet för atktiva amatörer på HF.

 

 

Vid pennan: SM7GYU/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats