Månadsmöte november

Karta över Hörby radiostation, modell äldre.       Den tunna tråden är RG 213. Här                                                                                       kopplades riggarna in. De grövre                                                                                       rören är koaxialkabel modell större..   Foto och Copyright: SM7GIB/Mats     2010-11-10   Denna kulna och regnvåta höstkväll infann sig 16 medlemmar till klubbmötet – en med second operator. Ordföranden Mats, GIB, inledde med att berätta att nästa möte kommer att hållas

Read more