Månadsmöte november

KARTA_HORBYANT_INKPL

Karta över Hörby radiostation, modell äldre.       Den tunna tråden är RG 213. Här

                                                                                      kopplades riggarna in. De grövre

                                                                                      rören är koaxialkabel modell större..

 

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats

 

 

2010-11-10

 

Denna kulna och regnvåta höstkväll infann sig 16 medlemmar till klubbmötet – en med second operator.

Ordföranden Mats, GIB, inledde med att berätta att nästa möte kommer att hållas i Skånes Motorcyklisters lokal vid Södertorpsvägen/Pildammsvägen. Då kommer  Ewe, SM7BHM, och berättar om sitt deltagande i dxpeditionen till Märket, OJ0, som slutade på OH0 istället. En starkt subventionerad jultallrik serveras till dem som anmält sig senast en vecka före mötet. Skicka ett mail till Ingvar, GUY. Den som önskar någon annan dryck än lättöl eller vatten får själv ta med sig dryck. Vägbeskrivning kommer i kallelsen till mötet.

GIB visade stolt upp den graverade bricka som sänts från Norge till SK7DX för placeringen i Scandinavian Activity Contest.

 

Sedan Sveriges Radio slutat sina sändningar på mellanvåg och kortvåg står numera stationen i Hörby oanvänd. Förra veckoslutet var några av klubbens medlemmar inbjudna att köra amatörradio med stationens gardinantenner och logperiodare med 65 m lång bom. Det var en otrolig upplevelse. Göran, DLK, var helt salig över dessa antenner med mer än 20 dB gain! Framtiden för Hörby radiostation är oklar, men visst önskar en radioamatör att något kunde få vara kvar – och kanske kunna köras då och då.

 

 DLK_RIG

 SM7DLK/Göran kör och imponeras av signalstyrkorna på 40m. En dröm har gått i uppfyllelse…

Foto och Copyright: SM7GIB

 

 

Klubbens goda ekonomi lär tåla en subventionering av jultallrikarna. Tommy, PAF, hade inga aktuella siffror och kunde inte ange något krontal.

Det är dags för valberedningen, Torleif/EYW och Sture/CHX att påbörja sitt arbete inför årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.

DL7, Mats/DXQ fick ordet och berättade att han själv inte kommer att kunna delta i SM7-mötet i Växjö på lördag. Han hoppas dock att någon från SSRA deltar. Han berättade också kortfattat vad som tilldragit sig på det möte som SSA haft för styrelse och funktionärer. Rekryteringen är SSA:s stora problem och nu skall Erik, JSM, inventera vilka vilande licenser det finns, d.v.s. vilka som har kvar sin licens men inte längre utövar hobbyn. Kan dessa återuppväckas finns här en betydande medlemspotential. SSA vill också att klubbarna samarbetar så att de resursstarka klubbarna kan ta hand om utbildning av nya amatörer.

Tommy, PAF, har fått ett tackkort till klubben från Kurts, BJW, änka för vårt deltagande i hennes sorg.

Fred, DAY, har åter aktiverat Ven. Han rapporterar att vandrarhemmet fräschats upp och har nu god standard.

Jan, DDR, har flyttat till Målilla i Småland och kommer troligen att lämna klubben.

GIB och Johan AUV skall träffas för att gå igenom hemsidan så att den kan kompletteras med DXCC-statusen på våra medlemmar. Flera ligger synnerligen högt på listan.

Så följde visningen av filmen om 2009 års expedition till Midway, K4M. Denna naturskyddade ö i Stilla havet blev en vändpunkt i WWII och förblev sedan länge en militärbas för USA. Sin första betydelse fick den under tidigt 1900-tal när en telegrafkabel drogs från USA för att gå vidare med förbindelse till Asien. Numer styr naturvårdsintressena över ön och man städar upp efter tidigare verksamhet som lämnat mycket skrot efter sig. En stor del av filmen handlade om naturaspekterna, nästan mer än om radiodelen. Ön har ett unikt fågelliv och får besökas av ornitologer och numera tillåts också amatörradioaktiviteter. Ön har en lång landningsbana för flygplan och komfortabelt boende med alla faciliteter inklusive internet. En atoll, men ändå så bekväm. Dxpeditionen körde enbart med vertikalantenner. Endast ett fåtal SSRA-medlemmar körde dem och då på 30 m.

 

Text: SM7KJH/Christer.

 

Publicerat av: SM7GIB/Mats