Månadsmöte i oktober via Google Meet

Månadsmöte i oktober – via Google Meet

Då fick vi en hastig ändring av onsdagens möte på grund av konferensen i Malmö då stora delar av staden var avstängd.

Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna till kvällens videomöte som började med lite snack om senaste tidens olika begivenheter inom radioaktiviteten.

SM7EGM som är ny medlem presenterade sig och berättade om sina aktiviteter med antenner mm.

Ulf har tagit över SM7ALC’s antennmast så där lär nog hända en hel del under nästa vår med antennexperiment.

Sedan hade Joakim SA7BGN ett mycket intressant föredrag om sitt dagliga arbete med krypto kodning om VPN data som gör systemet extremt säkert vid överföring både via nätet samt radio.

Mycket uppskattat Joakim.

Därefter blev det lite rundsnack och sedan avslutades kvällens möte.

Närvarande var:  SM7EGM – GIB – LBC – DLK – AWQ – NYN – IUN – DTT – VCF – SA7BGN.

Nästa månadsmöte i November blir också på video med ett föredrag av VK3CWB som sitter hemma i stugan i VK-land.

Tack för ikväll och väl mött igen (även på banden!)

Bifogar en ny medlemsförteckning med de uppdateringar som inkommit.

Vid pennan: SM7DTT/Sven

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar