Månadsmöte i augusti 2021

 

Månadsmöte i augusti 2021 i Bejokens lunchrum

Vi hade ett bra ”kaffemöte” där vi alla hade många saker att dryfta och prata om efter det långa uppehållet på cirka 1,5 år!  Vi pratade inte om kommande träffar och programpunkter utan mer om vad som hänt efter en sån lång tid som gått och det fanns ett stort behov av alla mötesdeltagare att prata av sig. 

Vi som deltog var: DLK, 7S7V, GIB, EYW, BCX och SA7LAK. Vår nya medlem SM7EGM/Ulf deltog också. Totalt 7 deltagare som var närvarande. IUN hade fått förhinder med möte med W6 och jobbet.  

Jag önskar alla en skön aktiv radiohelg och Joakim och styrelsen önskar förslag på programpunkter inför kommande verksamhetsår. 

AWQ har föreslagit en programpunkt med Jay från USA den gör vi lättast tekniskt via Google Meet tänker jag. Han har även föreslagit ett D7 möte i Malmö. 

Vid pennan: SM7GIB/Mats 

Publicerat: SM7GIB

Lämna ett svar