Månadsmöte i april – årsmöte via Google Meet

Årsmöte med SM5GLC/Lasse som berättade om VK9MA

Årsmötesförhandlingarna leddes av mötets valde ordförande, SM7AWQ/Christer och allt förflöt enligt planerna.

Efter årsmötesförhandlingarna var SM5GLC/Lasse inbjuden till att berätta om sitt deltagande i DX peditionen till Mellish Reef, VK9MA. Trots att vi under rådande pandemi träffas digitalt var vi 13 deltagare som var med och Lasse berättade om alla strapatser. Övriga svenska deltagare i DX peditionen var SM5AQD/Hawk och SM1ALH/Eric. Lasse berättade om planering, innan avresan och även om den långa flygtur som följde för att ta sig till VK land och staden Cairn där de sedan med båt färdades till atollen, Mellish reef. Lasse startade med att berätta om planeringen och här var det mycket att tänka på! Det var inte bara radio utan miljön på atollen var spännande utifrån det naturliv som där fanns med alla fåglar. Lasse avslutade med några korta filmsekvenser från ön och alla blev inspirerande av föredraget. Efter mötet fick Lasse en ”digital” applåd och vi väntar redan nu med spänning på Lasses nästa DX pedition som han gärna får återkomma och berätta om. För de som önskar botanisera vidare om DX peditionen rekommenderar vi deras hemsida, länk: https://vk9ma.com/  

 

Tack Lasse för ett intressant föredrag om VK9MA!

 

Text: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar