Månadsmöte i mars via Google Meet

Månadsmöte i mars via Google Meet 

Hej alla,
Då har vi nu haft vårt andra Video klubbmöte och det går ju bra men är naturligt vis inte detsamma som att vi träffas.
Mats SM7GIB hälsade samtliga välkomna och denna gång var vi 10 Video deltagare: SM7HLZ, SM7GIB, SM7LBC, SM7AWQ, SM7NYN, SM7VCF, SM7JKW, SM7DTT, SA7BGN och SA7LAK.
Ordet gick runt till samtliga för att redogöra om den gångna månadens aktiviteter.
Sven SM7DTT berättade och visade funktionen av jordantennen.
LOG (Loop On Ground) Antenna
Några bra länkar följer med här nedan till er som har intresse av att prova en jordantenn. Observera att den är till för att endast lyssna på och ger en dämpning på runt -25/30 dB men eventuella lokala störningar dämpas också. Här hörs även stationer som inte kommer in på ordinarie antenn som hänger uppe i luften. Med andra ord man behöver många antenner!! Antennen har en sida på 4,6 x 4 = 18,4m som kan läggas ovanpå marken/gräsmattan som en fyrkant och fästas med t.ex. plastspik som finns till robotgräsklippares slinga. Efter några månader försvinner tråden ner i marken. Jag använde vanlig 1,5 kvadrat FK (elkabel) till antennen. Kärnan skall vara av typ Ferrit 73 material om man inte har tillgång till den med dubbla rör går det utmärkt att limma samman 2 vanliga rör parallellt jag använde smält lim.
En sista VIKTIG detalj är att förse Koaxial kabeln in till mottagaren med ferriter. Två stycken vid anslutningsboxen vid antennen och två stycken vid ingången till mottagaren bör vara tillräckligt.
Ferriterna kan vara av kläm typ. Se Electrokit.com under INDUKTANSER / FERRIT
Länkar:
http://www.kk5jy.net/LoG/
C:a 4 minuter in på denna video ”https://www.youtube.com/watch?v=I0m4uronvh8&t=928s” visas hur man tillverkar matchningen och tillverkning av transformatorn.
Sven/-7DTT

Efter Svens föredrag om LOG antenner fick han en ”digital” applåd av alla mötesdeltagare!

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

 

 

Lämna ett svar