Månadsmöte i mars via Google Meet

Månadsmöte i mars via Google Meet  Hej alla, Då har vi nu haft vårt andra Video klubbmöte och det går ju bra men är naturligt vis inte detsamma som att vi träffas. Mats SM7GIB hälsade samtliga välkomna och denna gång var vi 10 Video deltagare: SM7HLZ, SM7GIB, SM7LBC, SM7AWQ, SM7NYN, SM7VCF, SM7JKW, SM7DTT, SA7BGN och