Månadsmöte i februari via Google Meet

SSRA Videomöte den 10 Februari.

Hej,
Då har vi provat på ett videomöte med ”Google Meet” med anledning av att vi inte kan träffas på lokal Bejoken.
Själv tycker jag att det fungerade bra och det var kul att se oss igen. Närvarande var SM7GIB, -DKF, -NYN, -DLK, -AWQ, -HLZ, -DTT, -JKW, -SA7LAK, och SA7BGN.
Mats hälsade närvarande välkomna och redogjorde om att årsmötet hade blivit framflyttat till April mötet p.g.a rådande omständigheter med Corona samt arbetsbelastning.
Sedan gick ordet runt och var och en redogjorde för senaste årets radioaktivitet och diskussionen blev som vanligt livlig.
Efter cirka 45 minuter avslutades mötet och nästa videomöte blir den 10:e Mars via Google Meet.

SM7DTT, Sven

Lämna ett svar