Månadsmöte i juni – On Air

Månadsmöte i juni – QRV 3610 kHz SSB

Månadsmötet i juni på 80 meter hade tre deltagare. SM7AWQ/Christer, SM7DTT/Sven och SM7BCX/Yngve. Undertecknad var tyvärr upptagen av jobbet den kvällen. De sedvanliga frågorna dryftades med aktiviteter på radio samt allmän diskussion som hänt under dagen. Utifrån situationen kring Covid 19 avvaktar vi vårt nästa möte i september och ber att få återkomma med mer information. Vi, styrelsen önskar alla en skön och avkopplande radiosommar och Sven, SM7DTT meddelar att det är stor aktivitet på 6 meter. 

Glad sommar med avkoppling framför radion önskar styrelsen! 

 

Publicerat: SM7GIB Mats

Lämna ett svar