Månadsmöte i april

SSRA Radiomöte 2020-04-08.

Styrelsen har tagit beslutet som ni vet att ställa in våra möten i Bejokens lunchrum under rådande omständigheter. I stället träffas vi på 3610 plus minus QRM varje onsdagskväll kl. 18.00. För de som önskar kommer fler att vara aktiva varje kväll för ett QSO. Nedan följer Sven, SM7DTT:s minnesanteckning från vårt första ring QSO med medlemmar ur SK7DX. 

 

5st. deltagare i ring på 80m SSB c:a 30minuter QSO.

 

SM7ALC

SM7GIB

SM7BCX

SM7AWQ

SM7DTT

 

SM7DKF kort inhopp.

 

På grund av rådande situation med Corona viruset var syftet mest att vara lite radioaktiv och säga hej till varandra.

Den genomgående aktiviteten hos deltagarna hade varit vårarbete i trädgård med anledning av det fina vädret.

 

SM7DTT tillbringade också tid i trädgården men med diverse antennexperiment. (Vad annars!)

 

Väl mött igen på 3610 +- QRM.

SM7DTT/Sven

Lämna ett svar