Månadsmöte i mars

Månadsmöte i mars månad

Referat från SSRA / SK7DX mötet onsdagen den 2020-03-11

Till mötet denna kväll var det endast 5 medlemmar som kom! Några hade meddelat att de inte kunde komma p.g.a. sjukdom och några andra p.ga. jobb. Vi fem som var där tänkte också att det kanske också kunde bero på risken med att smittas av Corona – viruset. Hur som helst hade vi ett trevligt möte. Vi berättade om olika aktiviteter och jakten på nya prefix. Så småningom blev det diskussioner om olika antenner och antennprojekt. Många av oss använder ju ClubLog för att kolla att ett QSO med ett DX var OK och med i DXet logg. Göran DLK påpekade att det finns så mycket mer att använda ClubLog till. Bl a finns det ca 150  SSA – medlemmar med och tävlar vem som kört flest DX osv. Göran kunde stolt berätta att han var nu på plats nr 7.  Detta var mycket intressant och vi hoppas att någon av våra medlemmar kan på ett klubbmöte hålla en föreläsning om ClubLogs olika möjligheter. Naturligtvis kom också FT8 att diskuteras.

Till nästa klubbmöte förslog Mats / GIB att vi skulle ta med och visa något vi byggt själva. Stort eller litet – spelar ingen roll. I och med utmaningen i samhället idag gällande spridningen av Corona kommer styrelsen att ta ett beslut om vi kör mötet i april eller inte. 

 Mötet avslutades med påminnelse att betala årsavgiften.

Vid tangentbordet

Christer / SM7AWQ

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

Lämna ett svar