Månadsmöte i februari

 

Månadsmöte i februari – årsmötesförhandlingar. 

 

 

Under årsmötet fastställdes medlemsavgiften till 150 kr. Kassören ber alla att betala sin medlemsavgift så snart som möjligt till klubbens Bankgiro 276-2003. Skriv din anropssignal som meddelande, inget annat (vissa banker har begränsat antal tecken i meddelandefältet och om du broderar ut texten kommer eventuellt och i bästa fall bara prefixet med).

 

Utöver frågan om medlemsavgiften valde årsmötet ett antal förtroendevalda:

Styrelsen består nu av Mats/GIB (ordf), Christer/AWQ (vice ordf och materielförvaltare), Joakim BGN (programkommitté och ledamot), Johan/VCF (kassör) och nyval av Sven/DTT som tar över sekreterarposten efter Ingvar/GUY som vi tackar för fina insatser under flera år som sekreterare!

 

Revisorerna är alltjämt Greger/JKW och Göran/DLK, och till valberedning omvaldes Henrik/JNT. Posterna som klubbvärdar står vakanta, så om någon vill ta på sig att vara klubbvärd med uppdrag att låsa upp lokalen och brygga kaffe vore det mycket uppskattat!

 

Programkommittén, Joakim/BGN, tar tacksamt emot förslag på programpunkter under våren!

 

Mötet tackade SM7EYW för bestyret med semlor och alla mötesdeltagare tackar för gratis semla.

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar