Månadsmöte i september

Månadsmöte i september i Bejokens lunchrum 

Referat från mötet med SSRA onsdagen den 11 september 2019. 

 

Mötet var det första efter sommaruppehållet. De närvarande fick berätta om hur sommaren varit, rent ”radiomässigt” —Alla var överens om att konditionerna varit ganska usla och många hade därför ägnat sig med antennarbeten.

EYW, Torleif berättade om att han varit mycket aktiv, att han deltagit i ett VHF-möte. Även Torleif hade varit verksam med mastarbeten.

DXQ, Mats, hade varit aktiv i IOTA sammanhang.

DLK, Göran, berättade om sin instats i filmvärlden. Han nämnde också att han är aktiv i ett nät med finska radioamatörer, som dagligen kör på 14080 MHz.

DTT, Sven, berättar att han är aktiv på 144 MHz, men att konditionerna har varit bedrövliga. Sven visade även ett mätinstrument från Taiwan. Tydligen ett kompetent instrument till det facila priset, 700:–

DAY, Fred, säger att hans insatser inom radio, har gått i vågor, men att han planerar ett nytt äventyr på Senoren.

GIB, Mats, har byggt hela sommaren. Han börjar komma i ordning och kanske kan vi göra ett besök hos honom till våren.

SSRA behöver en ny projektor. Den vi hittills använt och som DXQ, Mats, välvilligt ställt till vårt förfogande, börjar bli till åren kommen och Mats vet inte hur länge den hänger med. Mötet var överens om behovet av en ny projektor och GIB, Mats, skall sondera vidare. Vid oktobermötet kommer man att visa en film, som GIB och BCX förfogar över och vid mötet i november skall vi besöka LTH i Lund. 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

Publicerat: SM7GIB

Lämna ett svar