Månadsmöte i april

Referat från mötet med SSRA, onsdagen den 10 april 2019, i Bejokens lokaler.

12 medlemmar närvarande.

Ordföranden Mats, GIB öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till aprilmötet. Han vände sig speciellt till SA7LAK Anders Karlsson, som är det senaste tillskottet, som medlem. Anders berättade lite om sig själv, som radioamatör.

Därefter fick de andra närvarande medlemmarna presentera sig själva. AWQ, Christer berättade att han tänker sig bjuda ut klubbens materiel, som aldrig eller mycket sällan används. Medlemmarna skall förstås ha första tjing.

Göran, DLK, berättade att ESR höll årsmöte i Hörby, helgen, som gick.

Torleif berättade att SSRA var välkomna att hålla junimötet i Maglarp, något som blivit tradition.

Joakim, SA7BGN, hade ordet under sista delen av mötet. Han talade, till bilder om program-mering, som han just nu håller på med. Fascinerande, om än ganska svårförståeligt, åtminstone för undertecknad. Men en del frågetecken rätades ut.

 

Vid pennan SM7GUY/Ingvar 

Lämna ett svar