Månadsmöte i januari

Månadsmöte i januari 2019 i Bejokens lunchrum 

 

 

Här ser vi SM7JKW/Greger tillsammans med kvällens föreläsare, SM7BCX/Yngve. 

 

 

Ordföranden Mats, SM7GIB, hälsade de närvarande, 11 st, välkomna till årets första möte.

Kassören, Johan,  SM7VCF, kunde inte medverka, men har meddelat att det finns c:a 15000:– i kassan.Vid mötet bestämdes att SSRA skall skicka 500:– till den minnesfond, som inrättats till minne av SM5DJZ, Jan Hallenberg. Alla var överens om att Jan har betytt mycket för SSA.

3 kartonger med QSL-kort , avseende SK7DX kommer att skickas till Karlsborg. Eric, SM6JSM, är villig att ta sig a dessa kort. Greger, SM7JKW, har vänligheten att ombesörja transporten. Johan, SM7VCF, kommer att försöka få till stånd ett möte för klubben hos Lunds Tekniska Högskola. En nygammal radioamatör, Kent Bladh, SM7LHI, kommer eventuellt att presenteras vid månadsmötet i februari. Kanske en blivande medlem.

Yngve, BCX, föreläste allt angående dB. Huvudbudskapet var att det inte lönar sig att jaga dB utan stor ökning i watt. Yngve hade med sig utrustning, för att handgripligen, påvisa detta. — Som vanligt, då det gäller Yngve, ett pedagogiskt framförande.

Vid kommande årsmöte skall vi välja ordförande för 2 år, avgående SM7GIB, samt styrelseledamot, också för 2 år, avgående SA7BGN . — Vidare 2 revisorer för en tid av 1 år, avgående SM7DLK och SM7BIC. —Programkommitté för ett år, avgående SA7BGN. — Materialförvaltare gör ett år, avgående SM7DXQ ( SM7AWQ). — Klubbvärdar för 1 år, avgående SM7EYW och SM7NYN. — Valberedning för 1 år, avgående SM7EYW och SM7NYN.

 

 

Här ser vi SM7BCX/Yngves prylar från föreläsningen kring skillnaden om dB begreppet och vitsen att strunta i att kanske öka effekten från 800 W till 1000 W. Ett pedagogiskt föredrag som visade handgripligen och ljudligt skillnad i dB. Yngve härledde även vissa frågor till SM7CMY:s avhandling gällande svaga CW signaler. 

 

Efter Yngves, SM7BCX föredrag tackades han med en varm applåd för sin pedagogiska genomgång av sin föreläsning om dB- effekt och dess skillnad. 

 

Kallelse till årsmötet, kommer att skickas ut vid senare tillfälle.

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar